Pravila korištenja

Intermetalis web stranice mogu se koristiti za Vašu privatnu potrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema objavljenim uvjetima i pravilima. Korištenjem Intermetalis web shop-a obvezujete se poštivati navedena pravila i uvjete.

Isporučitelj (Prodavatelj) proizvoda ponuđenih u Intermetalis web shop-u je Intermetalis d.o.o, a Kupac robe je posjetitelj internet stranice (gost ili registrirani korisnik) web shop-a koji odabere najmanje jedan proizvod, popuni elektronski formular narudžbe i pošalje ga Prodavatelju.

Intermetalis d.o.o.
Vladka Mačeka 84, 10 450 Jastrebarsko, Hrvatska
OIB: 09429165340
Tel.: +385 98 163 0618
E-mail: info@intermetalis.hr

Isporučitelj naručene robe je prodajno mjesto Intermetalis d.o.o., Samoborska cesta 114, 10 090 Zagreb, Hrvatska

Intermetalis d.o.o. će nastojati osigurati maksimalnu točnost informacija i podataka sadržanih na ovoj web stranici, ali se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na www.intermetalis.hr. Slike proizvoda su ilustrativne prirode i ne jamčimo da slika u potpunosti odgovara samom proizvodu. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Konstantnim održavanjem nastojat ćemo izbjegnuti svaku grešku.

Sve cijene izražene su Hrvatskoj nacionalnoj valuti, euro (€), s PDV-om. Istaknute cijene vrijede za sve načine plaćanja.

Roba se naručuje elektronskim putem tzv. web-shopa. Naručivanje robe je moguće 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Narudžbe se obrađuju radnim danima od pon-pet od 08.00-16.00. Pritiskom na gumb "Dodaj u košaricu", željeni proizvod se sprema u potrošačku košaricu. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac prođe cijeli proces narudžbe koji uključuje i prihvaćanje uvjeta i pravila koje je propisao Intermetalis d.o.o.

Na mail koji ste upisali dobit ćete potvrdu o zaprimljenoj narudžbi. Naknadno ćete biti kontaktirani oko načina, vremena i mjesta dostave. Nakon toga, sve će biti u skladu s uspostavljenim dogovorom.

Intermetalis d.o.o se obvezuje isporučiti sve naručene proizvode koje u trenutku isporuke ima na zalihama.

Ukoliko Intermetalis d.o.o. nije u mogućnosti isporučiti bilo koji od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca e-mailom po pitanju zamjenskog proizvoda ili otkazivanja naručenog proizvoda. Svi ostali naručeni proizvodi bit će isporučeni.


PISANE PRIGOVORE POTROŠAČI MOGU POSLATI:

POŠTOM na adresu: Samoborska cesta 114, 10090 Zagreb
TELEFAKSOM na broj: +385 98 163 0618
E-MAILOM na adresu: info@intermetalis.hr

MARKETINŠKE AKTIVNOSTI

Zadržavamo pravo ponude  raznih promotivnih aktivnosti kupcima internet trgovine.

VANJSKE USLUGE

Usluge koje pruža web stranica i web shop intermetalis.hr ne uključuju troškove koje snosite koristeći računalnu opremu i drugu elektroničku opremu (el.uređaje.), te usluge za pristup našim stranicama. Intermetalis d.o.o. nije odgovoran za troškove telefona, podatkovnog prometa, troškove dostave ili bilo koje druge troškove do kojih može doći prilikom narudžbe ili pregledavanja/pretraživanja web stranica.

POVEZANE INTERNET STRANICE

Web stranica intermetalis.hr može sadržavati linkove na druge internet stranice. Materijali na tim stranicama su izvan kontrole Intermetalis d.o.o., a korisnici na njih pristupaju na vlastitu odgovornost i rizik te stoga Intermetalis d.o.o. nije odgovoran za sadržaj na tim stranicama. Molimo vas da pročitate izjave o privatnosti na svakoj Internet stranici koja prikuplja osobne podatke

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Izričito potvrđujete da web stranicu i web shop Intermetalis.hr koristite na vlastitu želju i odgovornost. Intermetalis d.o.o. niti njegovi zaposlenici ne garantiraju da će web stranica i web shop biti neprekidni i bez grešaka, niti garantiraju rezultate dobivene njihovim korištenjem, te točnosti i pouzdanosti bilo koje informacije, usluge i proizvoda dobivenih njihovim korištenjem.

Ovaj web portal je bez garancija bilo koje vrste, izričite ili prešutne, uključujući, ali ne ograničavajući se na garancije naziva ili garancije trgovanja ili pogodnosti za konkretnu svrhu.

Ovo ograničenje od odgovornosti primjenjuje se na bilo koju štetu ili povredu nastalu prilikom pojavljivanja grešaka, propusta, prekida, brisanja, kašnjenja u prijenosu podataka, računalnih virusa, pada komunikacijske mreže, krađe, uništenja ili neautoriziranog pristupa, promjena prilikom korištenja ovog web portala, bilo kršenjem ugovora, iskrivljenog ponašanja (uključujući striktnu odgovornost), nepažljivošću ili bilo kojom drugom akcijom.

Intermetalis d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge web servisa u svako doba dana, uključivo i pristup web servisu Intermetalis d.o.o. pridržava pravo djelomično ili u potpunosti ograničiti pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi Uvjeta.

IZMJENE OVIH UVJETA

Intermetalis d.o.o. zadržava pravo izmjene bilo kojeg dijela web servisa Intermetalis.hr, kao i izmjenu Uvjeta kupnje ili Izjave o privatnosti, u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Sve te promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama, bez prethodnih najava.

Vaša je odgovornost uputiti se na Uvjete kad god pristupate web portalu. Svaki put kad pristupate web portalu, pristajete u cjelosti na navedene Uvjete poslovanja, kupnje kao i Izjavu o privatnosti koji će se povremeno mijenjati ili dopunjavati.

RJEŠAVANJE SPOROVA
U slučaju spora između potrošača i trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje Centru za mirenje. Eventualne sporove trgovac i potrošač nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Zagrebu.